NKBBNEDERLANDSE KICK BOXING BOND

NKBB

Kick boxing is de westerse naam voor Thai boksen of Muay thai, en onder deze naam gegeven aan deze verdedigingskunst, o.a. door Japan en U.S.A., is het al reeds uitgegroeid tot een van de populairste wedstrijd evenementen die er op het ogenblik is. De basis van het kick boxing ligt dus eigenlijk in Thailand, waar deze vorm van verdedigingskunst al eeuwen lang wordt beoefend, en zelfs de nationale sport is in Thailand, nog veel populairder dan bij ons het voetbal. Van oudsher werd al het kunnen tussen twee meesters in deze kunst getest door een tweekamp, waarbij geen regels of tijdslimiet werden vast gesteld, dus aan het einde van zo’n meeting was het altijd overduidelijk wie de winnaar was, omdat er altijd maar een winnaar kon zijn, de vechter die nog aan het einde staande was. Na verloop van tijd had men deze verdedigingskunst zo gereglementeerd, dat het ook geschikt was als wedstrijdsport, en werd er nu gebokst in tijdsronden van 3 minuten met maximaal 5 ronden. Ook op deze wijze kon men na 5 ronden iemand als winnaar aanwijzen, omdat het mogelijk was gemaakt door punten-toekenning voor een geraakte techniek iemand te overwinnen, of op K.O. maar dan was de wedstrijd direkt afgelopen en werd de rest van de tijdslimiet niet meer uitgevochten. Het verschil tussen Kick Boxing en Thai Boxing is zeer miniem, doch in Japan, Thailand, Amerika en Europa zijn er verschillende regels waarop er wordt gestreden en in de puntenscoring, dit verschil is o.a. ook tezien in de kleding die de boksers in de verschillende landen dragen. In Thailand zijn de meeste technieken toegestaan, o.a. het stoten met de vuist (beschermd met 6 ounce handschoenen) naar het hoofd en naar het lichaam, stoten met de ellebogen naar het hoofd en achterzijde van de rug en nek, het gebruik van de knieën naar het hoofd en naar het lichaam, en traptechnieken naar het hoofd, lichaam en naar de benen. In Japan zijn de toegestane technieken gelijk, maar er wordt ook gebruik gemaakt van zijwaartse en achterwaartse trappen uit het Karate en Judo worpen. Het werpen is echter niet toegestaan in
Thailand. In Europa, dus ook Nederland, worden dezelfde regels gehanteerd als in Japan alleen hier zijn de elleboogstoten naar het gezicht en rug, nekzijde verboden en dit geldt ook voor knietechnieken naar het gelaat. In Amerika zijn de regels iets anders dan in Thailand enz. daar er in ronden van 2 minuten gevochten wordt en men is verplicht voetbeschermers te dragen en het dragen van een lange broek terwijl in alle andere soorten Kick boksen wordt gevochten in een korte broek en er geen bescherming is toegestaan. Ook zijn in Amerika op hun regels geen knietechnieken en worpen toegestaan. Als totaalbeeld van Kick Boksen ziet u een bokswedstrijd met verschil in ronden en tijdsduur, dit in verband met de verschillende klasse waarin de boksers worden geplaatst, en waarbij wordt gestoten, getrapt, en waarbij afhankelijk van de regels gebruik wordt gemaakt van de knieën. I n 1975 is deze sport door 3 kyokushinkai karateka’s (J. Plas, J. v. Looijen en P. v.d. Hemel) vanuit Japan meegenomen na een trainings stage door deze heren in de beste school van Japan, met 3 wereldkampioenen Mejiro Gym in Tokyo naar Nederland, en na een jaar van werken en uitbreiding van deze sport en het oprichten van een bond om de sport te reglementeren en te organiseren werd al een jaar later op 31 mei 1976 door de Nederlandse Kick Boxing Bond deeerste wedstrijd gehouden in de Edenhal te Amsterdam. Bij de Nederlandse Kick Boxing Bond zijn nu nog steeds vele vechters diezowel op Nationaal als op Internationaal niveau aan de top staan, hetgeen resulteerde dat er nu al diverse vechters wereldkampioen zijn geworden onder de leiding van de N.K.B.B. die tevens de vertegenwoordiger is van de wereld organisatie de W.K.A. Tevens is er binnen deze bond zo een grote groei ontstaan, omdat er ook zorg voor werd gedragen dat er o.a. opleidingen werden georganiseerd als leraar en dat er al sinds jaren wordt gezorgd voor een opleiding van de Int. Juryleden en de scheidsrechters in het Kick Boxing wedstrijd systeem.
DE NEDERLANDSE KICK BOXING BOND

WKA
Above text is an excerpt of the program book accompanying the WKA world title fight between Fred Rojers and Yasuo Tabata in 1985